ROBERT ANTHONY

Afirmacijos frazės, kurios 

gali būti naudingos:

"Aš nutariu jaustis kompetentingas savo profesijoje"

 

 

 LYDERIŲ LAIKAS

http://www.lyderiulaikas.smm.lt

 


DĖMESIO!

Laba diena,

Siunčiame naują Ugdymo plėtotės centro naujienlaiškio numerį.
Laukiame Jūsų pastabų, siūlymų, kokios naujienos mūsų informaciniame leidinyje Jus domintų.  Rašykite mums adresu naujienlaiskis@upc.smm.lt.
 

Pagarbiai

Ugdymo plėtotės centro
Informacinių technologijų  skyrius

Mielieji,

 

Darius Mockus - Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius, LPMA prezidentas, LL2 konsultantų programos ugdytinis... Didžiuojamės ir dalinamės... J

 

 

Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija kviečia dalyvauti LPMA metinėje konferencijoje ,,Mokymosi pagalbos organizavimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus“.

Konferencija vyks 2016 m. kovo 22 d. Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje (Laumės g. 8, Ruklos mstl., Jonavos r.). Daugiau info – čia...

 

Nesušlapti linkėdama,

 

Rasa Šnipienė

Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director

Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania

Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308

tel. 85 2649461/ +3705 2649461

mob. 868626236/ +370 68626236

www.sac.smm.lt

www.lyderiulaikas.smm.lt

 

Konferencijai – diskusijai 

,, Esminiai sveikos gyvensenos veiksniai"

pasibaigus

 

2015 metų lapkričio 26 dieną visi, kuriems rūpi vaikų ir jaunimo sveikata, rinkosi į Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vykstančią konferenciją – diskusiją „Esminiai sveikos gyvensenos veiksniai“.Susirinkusius sukvietė ne tik aktuali tema, bet ir intriguojantys programos dalyvių pranešimai: „Fizinio aktyvumo skatinimas  – investicija duodanti garantuotą pelną“,„Keli dalykėliai, kad mokytojų akyse sužibtų kibirkštėlės“, „Gimnazijos sveikatos receptai“ ir kt. Konferencijos dalyviai susidomėję išklausėpranešimus, dalinosi patirtimi, aktyviai diskutavo apie moksleivių sveikatos būklę, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, netradicinius fizinio aktyvumo skatinimo būdus. Reflektuodami visi vieningai pritarė nuomonei, kad sveikata – vienas svarbiausių žmogaus laimės komponentų, viena didžiausių vertybių. Konferencijoje praleistas laikas tikrai neprailgo ir nenoriai skirstydamiesi dalyviai dėkojo renginio organizatoriams Ukmergės Švietimo partnerių klubui „Erdvė augti“, Ukmergės sveikatos biurui, Ukmergės sporto centrui, Ukmergės r. savivaldybės administracijos švietimo irsportoskyriui.

 

 

                                              Švietimo ir sporto skyriaus informacija 

KONFERENCIJOS-DISKUSIJOS

"ESMINIAI SVEIKATOS GYVENSENOS VEIKSNIAI"

PROGRAMA

Konferencija.pdf
Adobe Acrobat Document 556.8 KB

           VISUS, KURIEMS RŪPI VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATA,

LAPKRIČIO  26 D.   14 VAL.

KVIEČIAME Į UKMERGĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE ORGANIZUOJAMĄ  KONFERENCIJĄ – DISKUSIJĄ

„ESMINIAI SVEIKOS GYVENSENOS VEIKSNIAI“

Diskutuosime, dalinsimės patirtimi  apie moksleivių sveikatos būklę, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, netradicinius fizinio aktyvumo skatinimo būdus ir kt.

 

ORGANIZATORIAI

Ukmergės Švietimo partnerių klubas „Erdvė augti“

Ukmergės sveikatos biuras

Ukmergės sporto centras

Ukmergės r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius

 

                                                       Išvyka į Estiją

 

2015 metų spalio 27-28 dienomis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, švietimo įstaigų vadovai viešėjo Estijos Põlvos savivaldybėje. Edukacinės išvykos dalyviai susitiko su Põlvos savivaldybės meru Georg Pelisaar, administracijos darbuotoja Mari-RiinaTerna. Ponia Mari-RiinaTerna sudarė itin turiningą ir įdomią vizito programą.

Viešnagės metu susipažinome su Estijos švietimo sistema, lankėmės Põlvos ugdymo įstaigose: gimnazijoje, specialiojoje bei pagrindinėse mokyklose, vaikų darželyje, sporto bazėse, privačioje mokykloje, dirbančioje pagal Valdorfo metodiką.Džiaugiamės mums sudaryta galimybe iš arčiau susipažinti su Estijos švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis, finansavimo sistema, gabių vaikų ugdymo patirtimi bei įgyti kitos gerosios patirties. Kiekvienas vizito dalyvis pamąstė apie tai, ką galėtų pritaikyti mūsų rajono mokyklose.

 

                                             Švietimo ir sporto skyriaus informacija

ŠANSAS SUSITELKTI POKYČIAMS

LL2: 15-kos projekte dalyvavusių savivaldybių medziaga


https://www.dropbox.com/home/darbai?preview=15+10+27+LL2+15+sav+rezult+ministrei.doc


Laba diena mieli kolegos, vadovai, bendraminčiai, bendražygiai,

2015 m. rugsėjo 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje vyko projekto „Lyderių laikas 2“ metu atlikto trečiojo Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo pristatymas. Šio etapo tyrimo tikslas – nustatyti lyderystės mokymuisi raišką bendrojo ugdymo mokyklose, įvertinant projekto „Lyderių laikas“ veiklų paveikumą. Lyderystės mokymuisi raiškos bendrojo ugdymo mokyklose tyrimas yra trečiasis longitudinio švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo etapas, kuriame, tyrėjams išlaikant pirmųjų dviejų tyrimų lyderystės raiškos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose analizės kryptį, prioritetu pasirinktas lyderystės mokymuisi aspektas.

Visą medžiagą rasite čia.

 

 PS Tikimės, kad pasidalinsite šia informacija su tais, kuriems ji gali būti aktuali, ir atsiprašome, jei ši informacija jus pasiekė per klaidą arba netinkamu laiku.

 

 

Projekto komandos vardu,

 

Rasa Šnipienė

Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director

Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania

Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308

tel. 85 2649461/ +3705 2649461

mob. 868626236/ +370 68626236

www.sac.smm.lt

www.lyderiulaikas.smm.lt

UKMERGĖS RAJONO MOKINIŲ SPORTINĖS ŠVENTĖS  „FIZINIS AKTYVUMAS –SVEIKOS GYVENSENOS VEIKSNYS“ 

GRAŽIAUSIOS AKIMIRKOS

 

Laba diena mielieji,

prasideda LL darbymetis... J Mums reikia nemažai informacijos apie jus, nes rengiame projekto „Lyderių laikas 3“ medžiagą.

 

Siunčiu jums pirmą lentelę, vėliau siųsiu kitas lenteles.

 

Šią lentelę prašau užpildyti iki spalio 12 dienos. Šią lentelę pildo tik tie projekto „Lyderių laikas 2“ Formaliųjų studijų studentai, Neformaliųjų mokymų dalyviai ir LL2 konsultantai, kurie laikė testą NMVA ir kurių kompetencijas tapti pretendentais į valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovus NMVA įvertino teigiamai.

 

Jei nespėsite iki spalio 12 d., siųskite ir vėluodami, nes gal esate komandiruotėje ar yra kitos priežastis pavėluoti... J

 

O aš prašau visų: pasikalbėkite apie šią žinutę su kolegomis, jei ir jie dalyvavo LL2. E-pašto adresai keičiasi, žmonės pereina kitur dirbti, ir šiaip technologijų amžiuje visko atsitinka ir kai kurie mūsų bendruomenės nariai gal būt negauna mano žinučių. Jei tokių yra jūsų tarpe – būkit geri, atsiųskit jų veikiančius e-adresus, aš įsirašysiu į žinučių „krepšelį“.

 

Saulėto rudens linkėdama,

 

Rasa Šnipienė

Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director

Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania

Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308

tel. 85 2649461/ +3705 2649461

mob. 868626236/ +370 68626236

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS

VEDĖJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UKMERGĖS RAJONO MOKINIŲ IR MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ NARIŲ SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 18 d. Nr.Š1-71

Ukmergė

 

 

                      Atsižvelgdama į Nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos Ukmergės rajono švietimo partnerių klubo „Erdvė augti“ projekto „Fizinis aktyvumas – sveikos gyvensenos veiksnys“ veiklų planą,

                      t v i r t i n u Ukmergės rajono mokinių ir mokyklų bendruomenių narių sportinės šventės „Fizinis aktyvumas – sveikos gyvensenos veiksnys“ nuostatus (pridedama).

                     

                     

 

Vedėja                                                          Dalė Steponavičienė

 

 

 

                                                                

 

 

 

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2015 m. rugsėjo 18 d.

įsakymu Nr.Š1-71

 

UKMERGĖS RAJONO MOKINIŲ SPORTINĖS ŠVENTĖS  „FIZINIS AKTYVUMASSVEIKOS GYVENSENOS VEIKSNYS“ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS

 

1. Ugdyti saugios, sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti fizinį aktyvumą.

 

II. UŽDAVINIAI

 

2. Stiprinti mokinių, pedagogų fizinį aktyvumą.

3. Formuoti socialinius įgūdžius, sudaryti sąlygas bendravimui ir bendradarbiavimui sporto varžybų metu.

4. Tęsti tradiciją – kiekvienų mokslo metų pradžioje suburti švietimo bendruomenę bendrai fizinei veiklai.

 

III. ORGANIZATORIAI

 

5. Renginį organizuoja – Ukmergės sporto centras, Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuras.

6. Renginį koordinuoja – Ukmergės rajono švietimo partnerių klubas „Erdvė augti“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

IV. VIETA IR LAIKAS

 

7. Šventė vyks Ukmergės sporto centro stadione 2015 m. spalio 7 d. Renginio pradžia – 13.30 val.

 

V. DALYVIAI IR PROGRAMA

 

8. Šventėje dalyvauja rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, komandos.

9. Pagal atskirus nuostatus vykdomos sportinės varžybos (pridedama).

10. Visi šventės dalyviai atvyksta su sportine apranga.

11. Mokyklos atskiroms rungtims registruoja skirtingus mokinius (visos varžybos bus pradėtos vykdyti vienu metu).

12. Komandos registruojasi Sporto centre: elektroninio pašto adresu: ukmsportocentras@inbox.lt, arba tel.  51500 iki 2015 m. spalio 5 d.

 

VI. APDOVANOJIMAS

 

13. Atskirų varžybų ir rungčių dalyviai ir nugalėtojai bus  apdovanojami Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų programos projekto „Fizinis aktyvumas-sveikos gyvensenos veiksnys“ dovanomis.

 

 

________________________________

 

 

 

                                                                                                                      PRIEDAS

 

SPORTINIŲ VARŽYBŲ RUNGČIŲ

PROGRAMA

 

                      1. BĖGIMAS „Mokykla į stadioną“. (13.30 miesto gimnazijų ir pagrindinių mokyklų komandos su vadovais startuoja savo mokyklose ir finišuoja stadione).

 

                      2. TINKLINIS:

                      2.1. tarpmokyklinės tinklinio 4x4 varžybos. Komandą sudaro 2 vaikinai ir 2 merginos (gimnazistai);

                      2.2. žaidžiama iš 2 laimėtų partijų (iki 15 taškų);

                      2.3.  varžybų vyr. teisėjas Saulius Grigas.

 

                      3. FUTBOLAS:

                      3.1. tarpmokyklinės futbolo 7x7 varžybos. Komandą sudaro 5 vaikinai ir 2 merginos (pagrindinių mokyklų 7-8 klasių mokiniai);

                      3.2. žaidžiami 2 kėliniai po 10 min;

                      3.3. varžybų vyr. teisėjas Darius Petraška.

 

                      4. KVADRATAS:

                      4.1. dalyvauja pagrindinių mokyklų 5-6 klasių mokiniai, komandą sudaro 5 berniukai ir 5 mergaitės;

                      4.2. žaidžiama iki 2 laimėtų kėlinių;

                      4.3. varžybų vyr. teisėja Vilma Grigienė

 

                      5. VIRVĖS TRAUKIMAS:

                      5.1. dalyvauja gimnazijų komandos, komandą sudaro 6 nariai (4 vaikinai ir 2 merginos);

                      5.2. dalyvių svoris neribojamas, laimi komanda nutraukusi varžovus 2 kartus;

                      5.3. varžybų vyr. teisėjas Rimantas Lenartavičius.

 

                      6. LINKSMOSIOS ESTAFETĖS:

                      6.1. dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių komandos (10 mokinių);

                      6.2. varžybų vyr. teisėja Vitalija Remeikaitė

 

                      7. FIZINIS AKTYVUMAS SUAUGUSIESIEMS

                      7.1. Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai organizuos fizinio aktyvumo veiklas suaugusiesiems (mokytojams, tėveliams, kitiems mokyklų bendruomenių nariams).

 

 

––––––––––––––––––––––

Akimirkos iš pradinio ugdymo mokytojų metodinės dienos

,,Mokytojo darbo įtaka vaiko gerovei ir motyvacijai"

 


 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo pakeitimus.
 
„Aprašo pakeitimai susiję su palankesnių sąlygų mokytojams, dirbantiems su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais, sudarymu. Šie pedagogai turi įgyti papildomų kompetencijų.  Tuomet neabejotinai didės ir pačios pamokos, ir ugdymo proceso kokybė. Dauguma švietimo profesinių sąjungų pritarė šiems pakeitimams“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
 
Vieneriems metams nukeltas kai kurių reikalavimų įsigaliojimas mokytojams, kurie dirba specialiosiose klasėse (grupėse) su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl  regos, klausos,  intelekto ir kitų  sutrikimų turinčiais vaikais, bet neturi specialiojo pedagogo kvalifikacijos. Šie mokytojai privalo dalyvauti  specialiose kvalifikacijos tobulinimo programose ir įgyti reikiamų kompetencijų apie mokinių specialiųjų ugdymosi poreikius, ugdymo proceso pritaikymą, specialiąsias mokymo priemones, šių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, bendradarbiavimą su  vaikų tėvais, pagalbos mokiniui specialistais ir pan.

GERBIAMI PEDAGOGAI,

PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PRIEŠRUGSĖJINIUS RENGINIUS 2015 METŲ RUGPJŪČIO 26- 28 DIENOMIS

2015 m(1).pdf
Adobe Acrobat Document 226.1 KB

MINTYS, KURIOS ĮKVEPIA

 

 

Gyvenimo prasmė


    Profesorius, baigęs paskaitą, tarė, kaip paprastai:
– Ar turite klausimų?

Vienas studentas paklausė:
– Profesoriau, kokia yra jūsų gyvenimo prasmė?

     Kai kurie, jau pakilę eiti, susijuokė. Profesorius skvarbiu žvilgsniu pažvelgė į studentą, norėdamas iš jo akių suprasti, ar šis kalba rimtai. Suprato, kad tai iš tiesų buvo rimtas klausimas.

– Atsakysiu.

     Iš kelnių kišenės išsitraukė piniginę, o iš jos išsiėmė mažytį apvalų veidrodėlį, ne ką didesnį už monetą. Tada prabilo; – Karo metais buvau vaikas. Vieną dieną pamačiau gatvėje sudužusį veidrodį. Pakėliau didžiausią šukę. Štai ji. Pradėjau su ja žaisti ir susižavėjau galimybe nukreipti šviesos spindulį į tamsius, saulės neapšviestus kampus: gilias duobes, sprogymes, slėptuves. Pasilaikiau šią veidrodžio šukę. Kai suaugau, supratau, jog tai nebuvo vien vaikiškas žaidimas, bet simbolis to, ką galėjau gyvenime nuveikti.

      Aš taip pat esu veidrodžio šukė, nors to veidrodžio visybinio vaizdo ir nematau. Tačiau būdamas tas, kas esu, aš galiu siųsti šviesą – tiesą, supratingumą, pažinimą, gerumą, švelnumą – į slapčiausias žmonių širdies kerteles ir kažkuriame iš jų kažką pakeisti. galbūt kiti, tą pamatę, ir patys norės tai padaryti.


           Net ir pačioje mažiausioje balutėje gali atsispindėti dangus.


Bruno Ferrero


GERAŠIRDIS ŽMOGUS


Kartą žmogus įkrito į šulinį ir negalėjo iš jo išsikepurnėti.

Netoliese vaikštinėjantis geraširdis žmogelis jam tarė:
- Man iš tikrųjų tavęs labai gaila. Užjaučiu.
Socialinis darbuotojas pasakė:
- Logiška, kad anksčiau ar vėliau kas nors čia gaus galą.
Dievobaimingasis nusprendė:
- Tik blogiečiai krinta į šulinius. Mokslininkas apskaičiavo, kaip žmogus atsidūrėšulinyje.
Politikas, priklausantis opozicijai, įsipareigojo pa­reikšti nepasitenkinimą vyriausybe.
Žurnalistas pažadėjo kitą sekmadienį išspausdinti žurnale poleminį straipsnį.
Praktiškas vyriškis pasiteiravo, ar dideli šulinyje mo­kesčiai. Liūdnuolis pasakė:
- Mano šulinys dar blogesnis.
Humoristas sukikeno:
- Išgerk kavos, ir nuotaika pasitaisys!
Optimistas tarė:
- Juk galėjo būti ir blogiau.
Pesimistas perspėjo:
- Įkrisi dar giliau.
Ir tik vienas žmogus pamatęs įkritusį, ištiesė ranką ir iš­traukė jį iš šulinio.

DU GIRININKAI

    Du girininkai miške kirto medžius. Kamienai buvo neregėto dydžio, stori, tvirti. Abu vyrai vienodai mikliai darbavosi kirviais, bet dirbo skirtingai: vienas kirto savo medį smūgis po smūgio, nesustodamas, tik trumpai kvėptelėdamas oro.
Antrasis kas valandą stabtelėdavo atsipūsti.
    Saulei leidžiantis, pirmasis medkirtys savo darbą tebuvo įpusėjęs. Žmogų merkė prakaitas, jis jautėsi mirtinai nusiplūkęs ir vos nulaikė rankose kirvį. O antrasis savąjį medį jau buvo ramiai bebaigęs kirsti, nors jiedu pradėjo darbą kartu ir abu medžiai buvo vienodo storumo!
Pirmasis girininkas netikėjo savo akimis:
- Nieko nesuprantu! Kaip tau tai pavyko, nors ir ilsėjaisi kas valandą?
Antrasis nusišypsojo:
- Tu matei tik tai, kad aš ilsėjausi. Tačiau nepastebėjai, kad ilsėdamasis galandau kirvį.

Tavo dvasia – tarsi kirvis. Neleisk jai surūdyti. Kasdien ją truputį pagaląsk:

1. Dešimt minučių ramiai pasėdėk ir paklausyk muzikos.
2. Vaikščiok pėsčiomis visada, kai tik gali.
3. Kasdien apkabink mylimus žmones ir ištark jiems: „Myliu tave“.
4. Švęsk gimtadienius, vardadienius, jubiliejus ir kitas progas, kurios tik tau ateina į galvą.
5. Būk malonus su visais. Net ir su tais, su kuriais kartu gyveni.
6. Šypsokis.
7. Melskis.
8. Padėk tam, kam reikia tavo pagalbos.
9. Pasilepink.
10. Žiūrėk į dangų ir siek aukštų idealų. 

Miela projekto „Lyderių laikas“ bendruomene,

2015 m. birželio mėnesį baigiasi projekto antrasis etapas. Taigi birželio 17 d. kviečiame Jus į paskutinį šiame etape projekto renginį, kuris vyks Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus fakultete (Kalvarijų g. 137E, Vilnius). Trukmė: 10.00 – 17.00 val.

Renginio metu pasikalbėsime apie nuveiktus darbus bei tolesnes švietimo lyderystės sklaidos idėjas, pristatysime filmą ir tris projekto leidinius:

  • Partneriškas konsultavimas/is tobulinant mokyklas;
  • Mokytis lyderystės: neformaliosios švietimo lyderystės programos įgyvendinimo patirtis;
  • Lyderių laikas 2: šansas susitelkti pokyčiams. Lūkesčiai, patirtys, atradimai.

Kviečiame registruotis į renginį ČIA!

Apie renginį paskelbta ir čia.Laba diena,

Kas galite vykti, užsiregistruokite ir informuokite.

 

Pagarbiai/ Sincerely

Dalė Steponavičienė

 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja/

Head of Division of Education and Sports

Ukmergės rajono savivaldybės administracija/

Ukmergė District Municipality Administration

 

Kauno g. 2

LT-20114, Ukmergė

Tel.: +370 340 63416

Mob. tel.: +370 682 30707

Fax.: +370 340 63370

e-mail.: d.steponaviciene@ukmerge.lt 

 

 

KLUBAS „ERDVĖ AUGTI“

 

Klubo „Erdvė augti“ nariams                                                                                   2015-04-30

 

 

DĖL KLUBO „ERDVĖ AUGTI“ NARIŲ SUSIRINKIMO

 

 

                      2015 m. gegužės 5 d. 15.00 val. Švietimo centre vyks Ukmergės rajono švietimo partnerių klubo „Erdvė augti“ narių visuotinis susirinkimas.

                      Susirinkimo darbotvarkė:

                      1. Dėl NVO teikto projekto įgyvendinimo;

                      2. Dėl dalyvavimo miesto VVG;

                      3. Dėl tarptautinės mokytojų dienos paminėjimo ir kt. veiklų;

                      4. Kiti klausimai.

                      Maloniai kviečiame dalyvauti.

                      Prašytume apie dalyvavimą susirinkime informuoti el.p. jolantaumsc@gmail.com iki gegužės 4 d.

                      P.S. Bus renkamas klubo nario mokestis 7,24 €/25Lt

 

 

 

Klubo vadovas                                                                                   Valentinas Gendvilis

 

 

 

Jolanta Gelūnaitė. 8687 70492


Forumo dalyviaiNacionalinis švietimo lyderystės forumas 2015 „Savivaldybių lyderystės kelias“

2015 balandžio 8 dieną į Vilniaus rotušę susirinko pusantro šimto švietimo žmonių dalyvauti jau trečiajame projekto „Lyderių laikas 2“ nacionaliniame švietimo lyderystės forume. Šįkart konferencija siekta apžvelgti projekto indėlį į 15-os jame dalyvavusių savivaldybių švietimo plėtrą, išryškinti sukurtas tvarias praktikas, skleistinas nacionaliniu mastu, aptarti tolesnes veiklos perspektyvas.

button-1 03


Seminaras vadovams Vadovų dėmesiui – nemokamas seminaras internetu, kaip rengti darbų planus, ir jo skaidrės

Žinoma, kad geriausi – trumpiausi būtinų darbų sąrašai. Norėdami būti kuo geresni vadovai, siekiate nuveikti kuo daugiau. Vis dėlto, planuodami darbus tiesiog privalote atsirinkti, kam teikti pirmenybę bei būti tikri, jog tai, ką darote yra svarbu ir teisinga.

button-1 03


Andreas SchleicherisSeptyni didieji mitai apie geriausias pasaulio švietimo sistemas

Ir vienaip, ir kitaip, ir vienu pjūviu, ir kitu išnagrinėję pasaulyje tarptautiniu mastu atliekamų mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, kiekvienos suinteresuotos šalies švietimo politikai, ekspertai, praktikai vis ieško kelių ir būdų, kaip gerinti padėtį „savo darže“.

button-1 03

Mieli kolegos, bendražygiai, bendraminčiai,

2015 m. balandžio 8 dieną į Vilniaus rotušę susirinko pusantro šimto švietimo žmonių dalyvauti jau trečiajame projekto „Lyderių laikas 2“ nacionaliniame švietimo lyderystės forume. Šįkart konferencija siekta apžvelgti projekto indėlį į 15-os jame dalyvavusių savivaldybių švietimo plėtrą, išryškinti sukurtas tvarias praktikas, skleistinas nacionaliniu mastu, aptarti tolesnes veiklos perspektyvas.

Forumo apžvalgą rasite čia.

 

Tikimės, kad pasidalinsite šia informacija su tais, kuriems ji gali būti aktuali, ir atsiprašome, jei ši informacija jus pasiekė per klaidą arba netinkamu laiku.

 

Saulėtos dienos linkėdama,

 

Rasa Šnipienė

Laba diena,

Siunčiame pirmą naujienlaiškio  „Aktualijos! O ką Tu manai?“ numerį.
Kviečiame Jus, gerbiami mokytojai, naudoti šiame naujienlaiškyje pateikiamą informaciją pasirenkant Jums ir Jūsų mokiniams aktualias temas, šaltinius, diskusijų klausimus. Tikimės, kad naujienlaiškis bus naudingas rengiantis ne tik pilietinio ugdymo, bet ir istorijos, etikos ar kitoms pamokoms, klasės valandėlėms.

Linkime turiningų diskusijų!

AKTUALIJOS-2015-04-22.pdf
Adobe Acrobat Document 602.4 KB

BALANDŽIO 8 DIENĄ VILNIUJE VYKO NACIONALINIS ŠVIETIMO LYDERYSTĖS FORUMAS

Programa
IMG_0003.pdf
Adobe Acrobat Document 605.7 KB
IMG_0004.pdf
Adobe Acrobat Document 517.6 KB

SAVIVALDYBIŲ PLAKATAI

Pasitikėjimo ugdymo programa
Ignalina
IMG_0005.pdf
Adobe Acrobat Document 820.6 KB
IMG_0006.pdf
Adobe Acrobat Document 729.1 KB
Ar pasitikite savimi? (Testas)
IMG_0007.pdf
Adobe Acrobat Document 410.7 KB
IMG_0008.pdf
Adobe Acrobat Document 130.9 KB

Klubo „Erdvė augti“ nariams

 

DĖL KLUBO „ERDVĖ AUGTI“ NARIŲ SUSIRINKIMO

 

                      2015 m. kovo 25 d. 15.00 val. Meno mokyklos Muzikos skyriuje vyks Ukmergės rajono švietimo partnerių klubo „Erdvė augti“ narių visuotinis susirinkimas.

                      Susirinkimo darbotvarkė:

                      1. Dėl klubo veiklos 2015 m.;

                      2. Dėl dalyvavimo Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurse;

                      3.Kiti klausimai.

                      Maloniai kviečiame dalyvauti.

                      Prašytume apie dalyvavimą informuoti el.p. jolantaumsc@gmail. com iki kovo 24 d.

 

 

 

Klubo vadovas                                                                                   Valentinas Gendvilis

 

 

 

Jolanta Gelūnaitė, 8 687 70492

Drauge su nepriklausoma Lietuva auganti karta – mokiniai ir studentai – šia proga inicijuoja akciją „Lietuvai ir man“. Akciją globoja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 

„Lietuvai ir man“ yra kvietimas susiburti ir tradicinę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę papildyti vieningu akcentu. Akcijos metu mokiniai, studentai, tėvai, mokyklų bendruomenių nariai ir visi mūsų šalies piliečiai Lietuvoje bei užsienyje kviečiami rišti trispalves apyrankes – Lietuvai ir sau.

 

Šios apyrankės – tai draugystės ženklas, dovana artimiausiems draugams. Apyrankė nuo rankos nenurišama, kol pati susidėvi. Kviečiame pasipuošus trispalvėmis draugystės apyrankėmis išreikšti tautos vienybę, o Lietuvai skirtas apyrankes patiems užrišti ant Gediminaičių stulpų.

 

Visas akcijoje dalyvaujančias švietimo įstaigas, institucijas, organizacijas kviečiame registruotis akcijos tinklalapyje www.lietuvaiirman.lt

 

Daugiau informacijos rasite čia...

 

 

Dalinkimės...

 

 

 

Geros dienos, Rasa

 

Rasa Šnipienė

Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director

Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania

Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308

tel. 85 2649461/ +3705 2649461

fax  85 2649450/+3705 2649450

mob. 868626236/ +370 68626236

www.sac.smm.lt

www.lyderiulaikas.smm.lt

 

Laba diena gerbiami kolegos,

 

Projekto „Lyderių laikas 2“ bendruomenės vardu siunčiu projekto dalyvių komentarus Brandos darbo programos projektui. Smagu, kad galime talkinti kolegoms.

 

Geros dienos, Rasa

Rasa Šnipienė
Direktoriaus pavaduotoja/Deputy Director
Švietimo aprūpinimo centras/Education Supply Centre
Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva/Affiliated with the Ministry of Education and Science, Lithuania
Geležinio vilko g./St. 12, kabinetas/office 308
tel. 85 2649461/ +3705 2649461
fax  85 2649450/+3705 2649450
mob. 868626236/ +370 68626236
www.sac.smm.lt
www.lyderiulaikas.smm.lt
15 02 27 LL2 dalyviai apie Brandos darbo
Microsoft Word Document 226.5 KB

Naujienlaiškis Nr. 5 (195)

Prof. Leonidas DonskisTobulas žmogus – tai žmogus-paslaptis

2015-ųjų vasario 6 diena projekto „Lyderių laikas 2“ antrosios laidos švietimo lyderystės studentams, regis, įsimins ilgam. Ji buvo ypatinga ir nepakartojama dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai buvo diena, kuomet jie dalyvavo paskutinėje šių studijų paskaitoje prieš išeidami rašyti savo baigiamųjų magistro darbų. Antra, tąkart ištisą dieną savo žinias ir išmintį studentams dovanojo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorius, eruditas prof. Leonidas Donskis, kuris skaitė paskaitą „Tobulo žmogaus paveikslas“. Apie tai ir ne tik mūsų pokalbyje.

button-1 03